Menu

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Steverink Banden BV ten aanzien van de website www.steverinkbanden.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van Steverink Banden BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steverink Banden BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Steverink Banden BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Steverink Banden BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  
Hoewel Steverink Banden BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Steverink Banden BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Steverink Banden BV, welke geen eigendom zijn van Steverink Banden BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Steverink Banden BV.  Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet het eigendom zijn van Steverink Banden BV wordt wordt afgewezen.
  
Bandencentrum Jan Steverink sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.