TPMS - Tyre Pressure Monitoring Systeem

TPMS, wat is dat en waarom?
TPMS, inmiddels verplicht op alle nieuw te leveren auto's, staat voor Tyre Pressure Monitoring Systeem (Bandspannings controlesysteem). Na onderzoek in Amerika bleek dat er elk jaar 24.000 serieuze ongelukken aldaar te wijten waren aan het rijden met een te lage bandenspanning. Naar aanleiding daarvan wil de Europese Unie de veiligheid van de weggebruiker door verplichting van TPSM bevorderen. Sinds 1 november 2014 is de toepassing van TPSM dan ook verplicht voor iedere vanaf dan geleverde nieuwe auto. TPMS maakt onderdeel uit van de typegoedkeuring van de auto.

Rij-eigenschappen gewaarborgd
Bij de meeste bandenspanningscontrolesystemen zal het systeem bestaan uit een in de velg aan het ventiel gekoppelde sensor welke de bandenspanning in de gaten houdt (Het directe systeem, ook wel actief systeem genoemd). Wanneer er sprake is van een sterk afwijkende bandenspanning, meestal een te lage spanning, dan geeft het systeem een signaal door aan de bestuurder via een signaal op het dashboard of via het display in het dashboard. Vervolgens kan de bandenspanning op peil worden gebracht zodat de rijeigenschappen van het voertuig gewaarborgd blijven en een mogelijk ongeval, een te hoog benzineverbruik en onnodige bandenslijtage voorkomen wordt. 

Sommige autofabrikanten, Volkswagen bijvoorbeeld, passen het indirecte systeem toe waarbij de bandenspanning wordt gecontroleerd aan de hand van het aantal omwentelingen per wiel. Is er sprake van luchtdrukverlies dan zal de wielomtrek kleiner worden dan de overige wielen. Daardoor neemt het aantal omwentelingen van dat wiel onevenredig toe en zullen de ABS wielomwentelingssensoren dit doorgeven als melding van een band met een te lage spanning. Bij dit systeem komen er dus geen TPMS sensoren aan te pas. 

Montage van TPMS is een taak voor de vakman!
Banden en velgen monteren vereist deskundigheid, zeker nu TPMS aan de orde is. Bij nieuwe banden en/of nieuwe sensoren is vaak programmeerwerk vereist om de draadloze communicatie tussen TPMS sensor en de ontvanger te laten functioneren. Bij een bandenwissel moet het batterijniveau van de sensoren gecontroleerd worden. Bovendien weet men bij Bandencentrum Jan Steverink welke sensoren bij welke auto passen en hoe deze vakkundig met de juiste apparatuur te bevestigen. Bandencentrum Jan Steverink ziet er bij eventuele aankoop van velgen op toe dat u velgen krijgt welke geschikt zijn voor de verplichte montage van een sensor (indien uw auto is geleverd na 1 november 2014).

Hoe kunt u zien of uw auto is voorzien van TPMS?
Dat is ten alle tijden terug te vinden in de gebruiksaanwijzing van de auto en een waarschuwingsafbeelding op het dashboard danwel in het display op uw dashboard in de vorm van zoals bijvoorbeeld een banddoorsnede met uitroepteken. Mocht u beiden niet kunnen vinden dan is de bewegenlijkheid van het ventiel een indicatie; indien het ventiel nauwelijks zijdelingse beweging vertonen dan is er in veel gevallen sprake van een aluminium ventiel gekoppeld aan een TPMS sensor.