Wielbouten van belang

18 januari 2016

Een vaak onderschat veiligheidsrisico is dat van te los of te vast aangehaalde wielbouten, met als gevolg het gevaar een wiel te verliezen.
De door de autofabrikant voorgeschreven aanhaalmomenten moeten daarom worden gehanteerd. Voor vakkundige monteurs een vanzelfsprekendheid.

De juiste wijze van monteren heeft echter alleen zin wanneer de juiste wielbouten gebruikt worden en er voor montage gecontroleerd wordt of reeds gebruikte wielbouten geen mankementen of te veel slijtagesporen vertonen. Er bestaat namelijk een grote verscheidenheid aan wielbouten wat afmetingen en kwaliteit betreft.
Bovendien zullen bij regelmatig wisselen van wielen de wielbouten langzaam maar zeker aan draadoppervlakte verliezen. Bij verroeste, vervuilde of beschadigde wielbevestigingen (afbeelding 1 en 2) en bij te sterk aangedraaide en daardoor vervormde wielbouten (afbeelding 3) neemt het veiligheidsrisico toe.