Oude banden levensgevaarlijk

19 juni 2019

Frances Molloy kreeg in 2012 het bericht dat ook haar zoon Michael zich onder de slachtoffers van een fataal ongeluk met een touringcar bevond. Toen bleek dat de crash was veroorzaakt door de slechte toestand van de verouderde banden, variërend van 10 tot 20 jaar oud, begon Frances in Groot Brittannië de bewustwordingscampagne 'tyred' omtrent het potentieel dodelijke gebruik van oude banden. Haar sterk onderbouwde verhaal lijkt nu te resulteren in nieuwe wetgeving voor GB waarbij een nog nader te bepalen maximaal aantal jaren na fabricagedatum vastgesteld gaat worden waarbinnen banden nog gebruikt mogen worden. In eerste instantie gaat het dan om banden van voertuigen ten behoeve van zakelijk vervoer van personen en goederen welke vanaf 2020 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. 

Banden verliezen geleidelijk hun kwaliteiten
Omdat rubber een door allerlei invloeden veranderend materiaal is verliest het zijn oorspronkelijke kwaliteiten en daarmee de zorgvuldig door de bandenfabrikant beoogde aanvankelijke eigenschappen ten behoeve van de veiligheid. Soms is de degradatie aan de band te zien, zoals bijvoorbeeld barstjes in het rubber, maar veelal is er ook sprake van onzichtbare aantasting van de binnenste lagen van de band.

Ontbrekende wetgeving
Vreemd genoeg bestaat er op een enkele uitzondering na nog geen wetgeving waarbij de verkeersveiligheid gediend wordt in de vorm van een houdbaarheidsperiode van banden. Wel wordt door enkele bandenfabrikanten geadviseerd banden ouder dan zes jaar niet meer te gebruiken. De leeftijd van een band is overigens makkelijk vast te stellen aan de hand van de verplicht op de band vermelde fabricageperiode waarbij week en jaar vermeld wordt. Deze zogenaamde DOT code vermeld bijvoorbeeld 4014 zijnde de veertigste week van het jaar 2014.